TIETOSUOJASELOSTE

Haluamme varmistaa, että olet selvillä tietojesi käsittelystä.

Matka-Bulevardi Oy:n tietosuojaselosteen tarkoituksena on antaa tietoa siitä, miten käsittelemme
henkilötietojasi. Tässä tietosuojaselosteessa esitetään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ((EU] 2016/679) 14 artiklassa vaaditut tiedot sekä kerrotaan Matka-Bulevardin tavoista käsitellä henkilötietoja.

Tietosuojaselosteemme kattaa kaikki henkilötiedot, joita keräämme sinulta, kun käytät palveluitamme, suunnittelet matkaasi, matkustat kanssamme tai vierailet verkkosivuillamme.
Tallennamme ja käsittelemme henkilötietojasi palveluidemme tarjoamisen ja kehittämisen yhteydessä. Henkilötietojasi käsitellään myös lisäpalveluiden tuottamiseksi, kuten esimerkiksi kuljetusten, retkien, opastusten, majoitusten, viisumien, matkavakuutuksen tai muiden vastaavanlaisten palveluiden järjestämiseksi. Tässä kuvauksessa kerromme, miten henkilötietojasi käsitellään markkinointi- ja viestintätarkoituksissa, personoinnissa, analysoinnissa,turvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä sääntelytarkoituksissa.

Matka-Bulevardi Oy voi päivittää tietosuojaselostetta ajoittain. Ilmoitamme merkittävistä muutoksista
verkkosivuillamme.


TIETOA MEISTÄ:

Rekisterinpitäjä
Matka-Bulevardi Oy / Boulevard Travel Ltd
Y-tunnus 2559475-7
Osmankäämintie 4B, 01300 Vantaa


Ota yhteys

jan-erik.hietamies@pp1.inet.fi

carita.hietamies@pp1.inet.fi


Tietosuojavastaavat

Jan-Erik Hietamies

Carita Hietamies


TIETOSI JA OIKEUTESI

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyden. Huomaathan, että saatamme pyytää sinulta lisätietoja henkilöllisyytesi varmentamiseksi.

Saat meiltä vahvistuksen toimista, joihin olemme ryhtyneet pyyntösi johdosta (esim. vahvistus tietojen poistamisesta). Ilmoitamme myös, jos emme voi toteuttaa pyyntöäsi, ja kerromme päätöksen syyt.

Henkilötietoja koskevien pyyntöjen tekeminen on maksutonta kerran puolessa vuodessa (6 kk). Lisäpyynnöistä saatamme periä kohtuullisen maksun hallinnollisten kustannusten kattamiseksi.

Pidätämme oikeuden hylätä kohtuuttoman usein toistuvat tai laajat ja selkeästi perusteettomat pyynnöt.

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, mitä tietoja sinusta käsittelemme. Lisäksi voit pyytää meiltä kopion käsittelemistämme henkilötiedoistasi. Toimitamme kopion tiedoista sinulle, mikäli meillä ei ole
laillista syytä olla jakamatta näitä tietoja kanssasi ja mikäli tietojen antaminen ei loukkaisi vakavasti sinun oikeuksiasi tai muiden oikeuksia.

Sinulla on oikeus pyytää oikaisua yhteystietoihisi tai muihin henkilötietoihisi ottamalla meihin yhteyden.

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi esimerkiksi silloin, mikäli henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joihin ne on kerätty, tai jos peruutat suostumuksesi, johon henkilötietojen keräys on perustunut, tai mikäli vastustat henkilötietojesi käsittelyä eikä vastustamisen syrjäyttämiselle ole mitään perusteltua syytä.

Poistamme henkilötietosi ilman aiheetonta viivästystä, ellei meillä ole jotakin laillista syytä jatkaa tietojesi käsittelyä. Näitä syitä voivat olla esimerkiksi yhtiömme oikeutettu etu, joka syrjäyttää pyyntösi tietojen poistosta, tai jos henkilötietosi ovat tarpeen jonkin sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai mikäli tietoja tarvitaan sellaisen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, jonka kohteeksi olemme joutuneet.

Voit myös pyytää meitä rajoittamaan tietojesi käsittelyä esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa olet pyytänyt tietojesi oikaisua tai poistamista ja pyyntösi odottaa vielä ratkaisua. Voit myös pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista tilanteissa, joissa yhtiömme ei enää tarvitse tietojasi siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty, mutta tarvitset itse tietoja sellaisen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, jonka kohteeksi olet joutunut. Rajoitusta voi pyytää myös,
mikäli olet vastustanut sellaisten henkilötietojesi käsittelyä, joihin liittyy jokin yhtiömme oikeutettu etu, eikä päätöstä siitä, syrjäyttääkö ko. etu rajoituspyyntösi, ole vielä tehty.

Sinulla on milloin tahansa oikeus kieltää meitä käyttämästä henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin, johon lukeutuu myös suoramarkkinointia varten suoritettava profilointi. Voit lopettaa markkinointiviestien vastaanottamisen jokaisen suoramarkkinointiviestin lopussa olevan toiminnallisuuden kautta tai ottamalla yhteyden meihin.

Sinulla on oikeus muuttaa mieltäsi ja peruuttaa meille aikaisemmin antamasi suostumus.

Sinulla on oikeus saada meille antamat henkilötietosi jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa ja siirtää tiedot itsenäisesti kolmannelle osapuolelle.

TIETOJESI SUOJAAMINEN

Matka-Bulevardi Oy ottaa tietoturvan sekä tietosuojalainsäädännön noudattamisen vakavasti.

Olemme ryhtyneet asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin, joilla varmistetaan riskiin nähden asianmukainen turvallisuuden taso. Käytännössä tämä tarkoittaa, että henkilötietosi suojataan tietojen arkaluontoisuuden ja niihin liittyvien riskien edellyttämällä tavalla.
Pääsy henkilötietoihin on rajattu niihin henkilöihin, joilla on työtehtäviinsä liittyvä tarve siihen. Tietojärjestelmämme ovat suojatut.

Henkilötietosi voidaan siirtää tai luovuttaa Suomen ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle yhteistyökumppaneillemme sekä viranomaisille. Varmistamme kaikin tavoin, että henkilötietojesi suojaus on riittävä niillä alueilla, joilla niitä käsitellään.

Pyrimme parhaamme mukaan turvaamaan tietosi. Jos tietoturvaloukkaus kuitenkin tapahtuu, sinulle ilmoitetaan asiasta voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Vältä henkilötietojesi jakamista muille. Älä esimerkiksi jaa kirjautumistietojasi tai matkustusasiakirjojasi muille ihmisille tai sosiaaliseen mediaan.

MITÄ HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME JA KÄSITTELEMME

Keräämme ja käsittelemme perustietoja, kuten nimiä, syntymäaikoja, sukupuolitietoja, matkustajatyyppitietoja (aikuinen, lapsi, vauva) ja siviilisäätytietoja. Käsittelemme myös yhteystietoja, kuten osoitteita, puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita. Käsiteltävät henkilötiedot voivat liittyä matkustavaan henkilöön, varauksen tehneeseen henkilöön, lailliseen
huoltajaan tai huollettavaan.

Meidän on käsiteltävä varaus- ja lipputietoja, jotta matkasi olisi mahdollinen. Näihin tietoihin voivat kuulua juna-, laiva- ja/tai lentotiedot (lähtöpäivä, lennonnumero), matkustajarekisteritiedot (varausnumero), lipun numero, hintatiedot, matkan tyyppi (meno tai meno-paluu) ja lentoreittitiedot
(mahdolliset välilaskut). Käsittelemme myös myyntikanavaan, matkan lähtömaahan ja matkan kohteeseen liittyviä tietoja. Näihin lukeutuvat myös tiedot lisäpalveluista, kuten tieto valituista istuinpaikoista, ennakkoon tilatuista aterioista, matkustusluokan korotuksista ja muista ostoista (esim. hotelleista).

Pyynnöstäsi voimme käsitellä myös tietoja erityispalvelupyynnöistä. Nämä pyynnöt voivat sisältää tietoa esimerkiksi ruokavaliosta tai tarvittavasta erityisavusta.

Käsittelemme myös sellaisten matkustajien matkustusasiakirjatietoja, jotka matkustavat Schengen-alueelle tai sieltä pois. Näissä tapauksissa voimme käsitellä passinumeroita, passin
voimassaoloaikatietoja, tietoa passin myöntäjämaasta sekä passiin merkitystä kansallisuudesta. Keräämme myös tietoa viisumeista ja kohdemaan osoitteista silloin, kun kohdemaan viranomaiset sitä edellyttävät.

Käsittelemme myös maksutietoja, kuten maksutapa- ja luottokorttitietoja.

Majoitustiedot

Käsittelemme majoitukseen liittyviä tietoja, kuten tietoa siitä, asutko matkallasi esimerkiksi hotellissa. Näitä tietoja ovat mm. hotellin nimi ja sijainti, matkustuspäivämäärät, huoneen tyyppi, kuuluuko huoneeseen esimerkiksi aamupala, erikoisruokavaliot tai muut tarpeet, jotka hotellin on
huomioitava, jotta asiakas saisi pyytämänsä palvelun.


Kohdemaan palveluihin liittyvät tiedot

Tarjoamme useita eri aktiviteetteja asiakkaillemme heidän lomansa aikana. Tämän takia käsittelemme näihin palveluihin liittyviä henkilötietoja. Tietoihin kuuluvat retken tai aktiviteetin järjestäjän tiedot, päivämäärä, huoneen numero ja tiedot asiakkaan noutamista varten, jotta voimme
järjestää asianmukaisen kuljetuksen.

Retkiä ja aktiviteetteja varten voimme joissain erityistapauksissa tarvita esimerkiksi ikätietoja tai kehon mittoja (paino ja pituus), ruokavalio- ja terveystietoja sekä passitietoja. Matka-Bulevardi
käsittelee myös tietoa asiakkaiden lennoista ja aikatauluista lentokenttäkuljetuksien järjestämiseksi. Pääsyliput voivat edellyttää nimitietojen käsittelyä, mikäli liput ostetaan Matka-Bulevardin kautta.

Matkavakuutus ja lahjakortit

Matkavakuutusta varten voimme joutua käsittelemään nimi- ja syntymäaikatietoja sekä matkakohtaisia tietoja, kuten matkustuspäivämääriä ja kohdetta. Lahjakortit voivat edellyttää yritystietoja sekä nimi- ja yhteystietoja.

Erityispalveluihin liittyvät tiedot

Käsittelemme erityispalveluiden tarjoamiseen tarvittavaa tietoa, mikäli asiakas haluaa osallistua niihin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi erikoistapahtumat, asiakastyytyväisyyskyselyt ja muut vastaavat erityiset tapahtumat. Tapahtumien yhteydessä käsittelemme esimerkiksi nimi- ja
yhteystietoja.

Markkinointitiedot

Keräämme ja käsittelemme tietoja asiakkaan nimestä, osoitteesta, puhelinnumerosta, sähköpostiosoitteesta, syntymäajasta, suostumuksista sekä mahdollisesta suoramarkkinointikiellosta ja profilointikiellosta markkinointitarkoituksia varten.

Arkaluontoisten tietojen kerääminen

Keräämme arkaluontoisia henkilötietoja, kuten terveyttäsi koskevia tietoja, mahdollisimman vähän ja ainoastaan tarvittaessa. Joissakin tapauksissa tällaisten tietojen käsittely voi kuitenkin olla tarpeen,
esimerkiksi asiakkaan pyytämän erityisavun tai jonkin muun terveyteen liittyvän tarpeen vuoksi.

Lapsia koskevat tiedot

Palvelujemme luonteen vuoksi käsittelemme alle 13-vuotiaiden lasten tietoja.


MITEN TIETOJASI KÄYTETÄÄN

Kanssasi tehdyn sopimuksen perusteella:

Palveluiden tarjoamiseksi

Käytämme tietojasi voidaksemme tarjota sinulle palveluita koko matkustuskokemuksesi ajan. Tarvitsemme henkilötietoja (esimerkiksi yhteystietoja) varausten tekemiseksi. Tämä pätee niin yksittäisten henkilöiden kuin ryhmien varauksiin. Häiriötilanteissa meidän on voitava ottaa yhteyttä
asiakkaisiimme heidän toimittamiensa yhteystietojen avulla, jolloin meidän on kyettävä muokkaamaan varauksia.

Autamme sinua kaikissa varaukseesi liittyvissä kysymyksissä ja muutoksissa. Nämä voivat liittyä esimerkiksi kuljetuksiin, majoitukseen, retkiin tai muihin kohdemaan palveluihin. Mikäli olet käyttänyt muita palveluitamme, käsittelemme rekisteröintivaiheessa toimittamiasi tietoja.

Lakisääteisten velvollisuuksiemme perusteella:

Yhteistyö viranomaisten kanssa

Joissakin tilanteissa meidän on käsiteltävä tietojasi lakisääteisten velvollisuuksiemme täyttämiseksi. Voimme jakaa tietosi esimerkiksi ulkomaalaiselle ministeriölle tai veroviranomaiselle.

Hätä- tai häiriötilanteissa voimme joutua käsittelemään tapahtumaan liittyviä tietoja lakisääteisten velvollisuuksiemme täyttämiseksi palveluntuottajana. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi maanjäristykset tai muut luonnonkatastrofit, ryöstöt sekä onnettomuudet.

Kirjanpito

Kirjanpidosta säädetyt lait velvoittavat meidät pitämään kirjaa liiketoiminnastamme sekä säilyttämään muuta kirjanpidollista materiaalia laissa määritellyn ajan.

Oikeutetun edun perusteella:

Asiakasviestintään ja yhteydenottoon

Käytämme antamiasi yhteystietoja vastataksemme kysymyksiisi, palautteen keräämiseen sekä valitusten, korvausvaatimusten ja hyvitysten käsittelemiseen.

Voimme käyttää myös henkilö-, yhteys- ja varaustietojasi tarjotaksemme sinulle parempaa asiakaspalvelua häiriötilanteissa. Tarvittaessa voimme lähettää sinulle ennakkotietoja tai häiriötiedotteita pitääksemme sinut ajan tasalla matkaasi liittyvistä asioista.

Kutsumme myös asiakkaitamme osallistumaan asiakasyhteisöömme. Olemme asiakkaisiimme yhteydessä myös pyytääksemme palautetta tai tehdäksemme kyselyitä. Asiakaskyselyiden tulokset analysoidaan, ja ne voidaan myös yhdistää muihin tietokantamme tietoihin. Esimerkiksi varaustietoja käytetään asiakaskokemuksen parantamiseen. Voimme olla yhteydessä asiakkaisiimme kyselyn jälkeen lisätietojen pyytämiseksi. Voimme myös ottaa yhteyttä valittuun tai
rajoitettuun asiakasryhmään testataksemme uusia tuotteita ja palveluita. Matka-Bulevardi käsittelee tietoja asiakkaan matkan vaiheista ja muita palveluihimme liittyviä tietoja käsitellessään asiakaspalautteita ja korvausvaatimuksia. Näin varmistamme, että voimme käsitellä kaikki tapaukset
reilusti, ja että ymmärrämme, mitä on tapahtunut.

Taustaprosesseihin

Voimme käsitellä henkilötietojasi osana yrityksen pyörittämiseen vaadittavia taustaprosesseja. Meidän on varmistettava, että kaikki varauksesi ja ostot ovat maksettuja (kirjanpitosyistä), ja varmistaaksemme, ettei meneillään ole petoksia, kuten luottokorttivarkauksia (tuoton suojelemisen
syistä) ja etteivät varaukset ole valheellisia.

Digitaalisten palveluiden ja evästeiden yhteydessä

Henkilötietoja käsitellään myös digitaalisten palveluidemme yhteydessä. Keräämme ja käsittelemme tiettyjä tietoja, kun vierailet verkkosivuillamme tai käytät sovelluksiamme tai muita digitaalisia
palveluitamme. Voimme myös käyttää evästeitä palveluissamme. Lisätietoja siitä, miten niitä käytämme, saat evästekäytännöstämme.

Palvelujen personointiin

Haluamme jatkuvasti parantaa asiakaskokemustasi sekä tehdä palveluistamme ajankohtaisempia asiakkaillemme. Siksi voimme tarjota personoitua sisältöä yksittäisen myyntitapahtuman perusteella. Voimme esimerkiksi tarjota sinulle palveluita kohdemaassasi. Segmentoimme asiakkaita, jotta voimme tarjota digitaalisten kontaktipisteidemme kautta esimerkiksi ajankohtaisia lisäpalveluita ja matkatuotteita asiakkaillemme. Voimme kerätä muitakin tietoja yksittäisistä ostotapahtumista, kuten esimerkiksi tiedon matkan tarkoituksesta.

Kun voimme tunnistaa asiakkaan ja hänen matkustushistoriansa, löydämme samalla tiedot asiakkaan aikaisemmista viesteistä, ongelmatilanteista, palveluista ja varauksista. Samalla tavoin voimme ennakoida kyseisen matkustajan tarpeet ja huomioida erityisesti tietyt asiakkaan matkaan,
asiakaskokemukseen ja vuorovaikutukseen liittyvät seikat.

Suostumuksesi perusteella:

Suoramarkkinointiin

Lähetämme sinulle markkinointiviestejä, mikäli olet antanut siihen suostumuksesi. Jos olet esimerkiksi tilannut Matka-Bulevardi Oy:n suoramarkkinointijulkaisun, yhteystietojasi käsitellään näiden viestien lähettämisen yhteydessä. Suostumuksen antaneista asiakkaista ja heille
lähetetyistä viesteistä pidetään kirjaa, ja asiakkailla on milloin tahansa oikeus perua tilaukset tai poistua markkinointiviestien postituslistoilta.

Digitaaliset palvelut ja evästeet

Saatamme kerätä ja käsitellä henkilödataa käyttäessäsi digitaalisia palveluitamme, kuten verkkosivujamme ja/tai sovellusta. Dataa kerätään esimerkiksi matkavarauksen yhteydessä. Käytämme näissä palveluissa myös evästeitä, jotka varmistavat ennen kaikkea sivuston toimivuuden, mutta myös kehittyneemmän analytiikan, personoidun sisällön ja mainonnan
hyödyntämisen.

Terveystietoja ja muita arkaluonteisia tietoja koskeva käsittely

Pyydämme aina suostumuksen asiakkaalta terveystietojen tai muihin arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyyn ennen kun tiedot tallennetaan järjestelmiimme. Saatamme pyytää asiakkaita toimittamaan meille lisätietoja (esimerkiksi lääkärintodistuksen), jotta voimme varmistaa
lääketieteen ammattilaisen todenneen heidät matkustuskykyiseksi. Samalla varmistumme siitä, että meillä on tarvittavat tiedot voidaksemme pitää huolta matkustajiemme terveydestä ja turvallisuudesta.

Säilytämme henkilötietosi niin kauan kuin se on tarpeen niille määritettyjen käsittelytarkoitusten täyttämiseksi, ellei meillä ole lakisääteisiä velvoitteita säilyttää tietoa pidempään tai ellemme tarvitse
tietoa puolustautuaksemme mahdollisia asiakasreklamaatioita vastaan.

MISTÄ SAAMME HENKILÖTIEDOT JA KENELLE NIITÄ LUOVUTETAAN

Keräämme henkilötietoja suoraan sinulta, kun ostat tuotteitamme.

Voimme luovuttaa tai siirtää tietosi kolmansien osapuolten kanssa seuraavia tarkoituksia varten:

Palveluiden tarjoamiseksi

Meidän on jaettava tietosi hotellien kanssa, jotta voimme tarjota sinulle meiltä varaamasi hotellihuoneen. Jos olet ostanut muitakin palveluita, kuten retkiä, meidän on jaettava tietosi retken järjestäjän kanssa. Lähetämme yhteystietosi sekä muut hotelliin liittyvät valintasi majoituspalvelujen tarjoajille, jotka ovat mukana ostamasi matkatuotteen järjestämisessä. Lisäksi joissakin korvausvaatimustapauksissa meidän on jaettava asiakastietosi hotellin kanssa.

Voimme myös lähettää yhteystietosi ja varaukseesi liittyvät tiedot myyntiedustajille, jotka tarjoavat sinulle esimerkiksi retkiä, aktiviteetteja, majoituspalveluita tai kuljetuspalveluita Matka-Bulevardin
puolesta. Retkien ja muiden kohdemaan palveluiden (esimerkiksi autonvuokrauksen, lentokenttäkuljetuksen ja muiden palveluiden) tarjoamiseksi meidän on jaettava yhteystietosi ja muut palvelukohtaiset tiedot kyseisen palvelun tarjoajalle. Palveluidemme tarjoamiseksi meidän on jaettava tietosi kolmansien osapuolten kanssa, kuten vakuutusyhtiöiden tai muiden
tietotekniikkajärjestelmien tarjoajien kanssa tai matkatoimistojen tai muiden lisäpalveluiden tuottajien kanssa. Joissakin reklamaatio- ja korvausvaatimustapauksissa meidän on jaettava tietoja yhteistyökumppaniemme kanssa.

Lakeihin ja turvallisuuteen perustuvista syistä sekä petosten estämiseksi

Voimme jakaa tietojasi, kuten passi- ja viisumitietoja, kohdemaan edellyttämien muodollisuuksien vuoksi. Jaamme henkilötietoja paikallisten viranomaisten kanssa, kun saavut heidän alueelleen kohdemaassa tai muista samankaltaisista pakottavista syistä. Voimme jakaa henkilötietojasi
kolmansille osapuolille, jos se vaikuttaa tarpeelliselta rikosten tai petosten paljastamisen ja estämisen tai turvallisuuden kannalta tai muiden laillisten syiden perusteella.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 16.6.2018.